Sobiesław Szybkowski

Whisky i prochy

Temat: Studia z Dziejów Średniowiecza, tom XIII
Studia z Dziejów Średniowiecza, tom XIII

źródło: http://www.zamek.malbork....ca7548d19c522ce

Nowa publikacja w ofercie MZM

Redakcja: Błażej Śliwiński, Janusz Trupinda
MZM, 2007, 410 strony; oprawa kartonowa; wymiary 15 x 21 cm.
ISBN 978-83-60518-12-0; cena 49 zł.

SPIS TREŚCI
Wstęp – Błażej Śliwiński
Skróty źródeł, publikacji, serii wydawniczych
Grzegorz Białuński – Ród Skomandów (XIII-XV wiek)
Ambroży Bogucki – Termin „princeps” w źródłach polskich
Grzegorz Jacek Brzustowicz – O pokrewieństwie pomorskich i nowomarchijskich rodów rycerskich z kołem świętej Katarzyny w herbie. Część I
Tomasz Czarnecki – Szlachta – kmieć – włodyka – pan – rycerz
Marina Florova – Problem klasyfikacji późnośredniowiecznych żaglowców na przykładzie jednostek pierwszej flotylli Krzysztofa Kolumba
Beata Możejko – O dacie powstania najstarszego zachowanego wilkierza Głównego Miasta w Gdańsku
Edward Rymar – Dziwisz (Dionizy) „Mądry” von der Osten (około 1414-1477). Pan feudalny, kondotier, urzędnik brandenburski i dyplomata pomorski ze schyłku średniowiecza. Część II
Magdalena Satora – Mowa Wilhelma de Plaisians o sprawie templariuszy jako przykład francuskiej propagandy politycznej początku XIV w.
Marek Smoliński – Przyczyny wojny piastowsko-wettyńskiej w 1209 r. Fragmenty polityki zagranicznej Władysława Laskonogiego w latach 1202/5-1209
Jarosław Sochacki – Uwagi nad ustrojem Związku Lucickiego
Sobiesław Szybkowski – O potomstwie kasztelana dobrzyńskiego Andrzeja z Woli i Radzików
Błażej Śliwiński – Zjazd gnieźnieński z października 1290, zjazd nakielski z sierpnia 1291 r., postanowienia i reperkusje
Józef Śliwiński – Krzyżackie przywileje wolnego polowania dla Władysława Jagiełły i Witolda w latach 1398-1420
Dariusz Wybranowski – Zatargi i wojny prywatne rycerstwa ze zgromadzeniami zakonnymi i mieszczanami na Pomorzu Zachodnim w I połowie XIV w.
Sobiesław Szybkowski – Dokument sądu ziemskiego dobrzyńskiego z 21 I 1500 r.
Joachim Zdrenka – Zatarg gdańsko-pomorski z XIV w. i jego formalne rozwiązanie
Źródło: marienburg.pl/viewtopic.php?t=2726Temat: Studia z dziejów średniowiecza nr 15
Studia z dziejów średniowiecza nr 15. PIELGRZYMI POGROBOWCY PREBENDARZE

http://zamekmalbork.home....NDARZE-168.html

ARTYKUŁY
Ambroży Bogucki (Bydgoszcz) – Etymologie polskich nazw rycerstwa
Tomasz Czarnecki (Warszawa) – O etymologii polskich terminów ksiądz / książę
Maciej Dorna (Poznań) – Dwa rzekome dokumenty donacyjne dla Krzyżaków datowane na rok 1230
Rafał Kubicki (Gdańsk) – Prebendarze w klasztorach mendykanckich na terenie państwa zakonu krzyżackiego w Prusach
Beata Możejko (Gdańsk) – Materiał źródłowy z Gdańska do dziejów późnośredniowiecznych pielgrzymek – rekonesans badawczy
Karol Polejowski (Gdańsk) – K ryzys krzyżackiej komendy Beauvoir we Francji pod koniec XIV w.
Edward Rymar (Pyrzyce) – Grodowy Gorzebądz na przełomie XIII i XIV w. Przyczynek do poznawania pewnego konfliktu pomorsko-pomorskiego
Piotr Samól (Gdańsk) – Kościół grodowy w Gdańsku. Studium z pogranicza historii i architektury
Marek Smoliński (Gdańsk) – Kazimierz Sprawiedliwy w Wincentyńskiej tradycji o testamencie Bolesława Krzywoustego. Głos w dyskusji
Jarosław Sochacki (Słupsk) – Pomorska polityka Piastów w X i XI w.
Sobiesław Szybkowski (Gdańsk) – Terytorium goniądzkie w 1398 r.
Błażej Śliwiński (Gdańsk) – Z badań nad obsadą urzędów w gdańskim konwencie krzyżackim do połowy XIV w.
Tomasz Zuzek (Poznań) – Tablice fundatorów i dobrodziejów klasztoru cysterskiego w Oliwie

Źródło: marienburg.pl/viewtopic.php?t=8434


Temat: Studia z dziejów średniowiecza nr 14
http://www.zamek.malbork....exa.php#ksiazka


Studia z dziejów średniowiecza nr 14
KACI ŚWIĘCI TEMPLARIUSZE

Redakcja: Błażej Śliwiński, Janusz Trupinda
MZM, 2008, 644 strony; oprawa kartonowa; wymiary 15 x 21 cm
ISBN 978-83-60518-20-5; cena 59 zł

Zawartość numeru:

ARTYKUŁY
Grzegorz Białuński (Olsztyn) - O dacie śmierci księcia sandomierskiego Henryka

Grzegorz Jacek Brzustowicz (Choszczno) - O pokrewieństwie pomorskich i nowomarchijskich rodów rycerskich z kołem świętej Katarzyny w herbie. Część II

Tomasz Czarnecki (Gdańsk - Warszawa) - O etymologii polskiego terminu "król"

Maciej Dorna (Poznań) - De apostasia quarta et vindicta eius - o niezrealizowanych planach obalenia krzyżackiego władztwa w Prusach u schyłku XIII w.

Agnieszka Gut (Szczecin) - Falsyfikaty pelplińskie do 1309 r.

Kateřina JĂ­ąovĂĄ (Praga) - Charita, milosrdenstvi a spĂĄsa duąe v pozdně středověkĂŠ Praze

Edmund Kizik (Gdańsk) - Kolorowy ubiór kata. Przyczynek do ikonografii odzieży
na przełomie XV i XVI w.

Maciej Maciejowski (Szczecin) - Polityczne i kościelne tło synodu wrocławskiego w 1290 r.

Beata Możejko (Gdańsk) - W sprawie jednej pomyłki polskiej kancelarii królewskiej z II połowy XV w., czyli przyczynek do funkcjonowania służby dyplomatycznej Kazimierza Jagiellończyka

Edward Rymar (Pyrzyce) - Jedna bitwa pomorsko-brandenburska na Kremskiej Grobli (w 1412 r.) i bitwa Barnima III księcia szczecińskiego z Wedlami (w 1332 r.)

Magdalena Satora (Toruń) - Przyczyny zmian zeznań wielkiego mistrza templariuszy Jakuba de Molay w latach 1307-1314

Marek Smoliński (Gdańsk) - Udział Polaków i Pomorzan w bitwie pod Frohse 10 I 1278 r. Próba identyfikacji sojuszników Ottona IV ze Strzałą

Jarosław Sochacki (Słupsk) - Postawa Związku Lucickiego w konfliktach Polski i cesarstwa w XI w.

Adam Szarszewski (Gdańsk) - Patrocinia średniowiecznych szpitali gdańskich

Sobiesław Szybkowski (Gdańsk) - Starostowie przedeccy w późnym średniowieczu
(koniec XIV-XV w.). Studium prozopograficzne

Maciej Szyszka (Gdańsk) - O reliktach pierwszego kościoła św. Mikołaja w Gdańsku

Błażej Śliwiński (Gdańsk) - Stosunki polityczne księcia wschodniopomorskiego Świętopełka z braćmi Samborem II i Raciborem. Wygnania i powroty juniorów

Agnieszka Teterycz-Puzio (Słupsk) - "Zapóźnione Mazowsze"? Kilka uwag o rozwoju Mazowsza do końca XIII w.

Jan Wiśniewski (Olsztyn) - Zabiegi o wyniesienie na ołtarze i zatwierdzenie kultu Doroty z Mątów Wielkich

Dariusz Wybranowski (Szczecin) - Kształtowanie się otoczenia rycerskiego księcia Bogusława IV, pana na Wołogoszczy w latach 1295-1309 na tle jego polityki wewnętrznej

ŹRÓDŁA
Tomasz Larczyński (Gdańsk) - Przywilej biskupa włocławskiego Jakuba z Sienna dla podgdańskiej wsi Chełm z 29 III 1471 r.

Sobiesław Szybkowski (Gdańsk) - Dokument Króla Władysława Jagiełły dla podczaszego krakowskiego Tomasza (Tomka) z Węgleszyna z 18 VIII 1388 r.

Joachim Zdrenka (Poczdam) - Jeszcze jedna znana imiennie ofiara zmagań polsko-krzyżackich
w 1410 r.

Źródło: marienburg.pl/viewtopic.php?t=5983
 

Powered by WordPress dla [Whisky i prochy]. Design by Free WordPress Themes.